Prijavnica

Prijavnice:

Thanks for joining - University of Nova Gorica Online Info Day, 17th August 2021

Zahvala za udeležbo: Spletni informativni dan Univerze v Novi Gorici, 17. 8. 2021

Spletni informativni dan Poslovno-tehniške fakultete, 17. 8. 2021

School of Engineering and Management Online Information Day, 17th August 2021

Spletni informativni dan Univerze v Novi Gorici, 8. 9. 2021

University of Nova Gorica Online Info Day, 8th September 2021

EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2021 - ZNANOST ZA VSE (ZATE)

Spletni informativni dan Poslovno-tehniške fakultete, 8. 9. 2021

School of Engineering and Management Online Information Day, 8th September 2021

School of Arts Online Information Day, 8th September 2021

Spletni informativni dan Akademije umetnosti, 8. 9. 2021

The European Researchers’ Night

Teden Univerze v Novi Gorici 2021

University of Nova Gorica Week 2021

Teden Univerze v Novi Gorici: Delavnica Mikroorganizmi v hrani

Teden Univerze v Novi Gorici: Izzivi vključevanja prosilk_cev za azil, oseb z mednarodno zaščito in nedokumentiranih migrantov na lokalnem nivoju v Sloveniji

Teden Univerze v Novi Gorici 2021: predavanje Ženski pesniški glasovi v renesansi

Teden Univerze v Novi Gorici 2021: delavnica Bonton pri odpiranju steklenice vina

Teden Univerze v Novi Gorici 2021: Gospodarski inženiring – študij prihodnosti

Teden Univerze v Novi Gorici 2021: Športnikom prijazen študij

Teden Univerze v Novi Gorici 2021: dogodek Gospodarski inženirji skozi oči primorskih podjetij

Spletna delavnica Spoštovani!